• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Læge Tom Kristiansens klinik har fået ny læge per 1. august.2020 og klinikken ændrer navn til Min sundhedsklinik med ny hjemmeside www.minsundhedsklinik.dk, som ville snart være tilgængeligt efter godkendelse af overdragelsesprocessen hos region Hovedstaden og praktiserende læges organisation.

Klinikken overtages efter en trist omstædighed, hvor klinikken måtte holde lukket i en periode og mens blev I passet af andre lægeklinikker i området, som må have været hårdt for både jer og lægekollegaer.

Hermed et stort tak for jeres tålmodighed og endnu et stort tak til lægerne i Hvidovre.

I bydes velkommen tilbage i klinikken og der håbes på at I tager godt i mod jeres ny læge.

Klinikken åbner fra den 20.juli.2020, indtil da ved akutte sygdomstilfælde i dagtiden bedes du henvende dig til en af følgende læger:

Læge Johnny Wøldike – Strandholms allé 7b – Telefon 36784566

Læge Niels Wested – Bytoften 5, 1. sal –  Telefon 36486066

og indtil d. 10 juli Læge Jan Hollesen – Strandmarksvej 18, 2. – Telefon 36494040 

 

CORONA VIRUS  

MØD IKKE OP HVIS DU HAR FORKØLELSESSYMPTOMER HOSTE, FEBER, HALSSMERTER, INFLUENZASYMPTOMER !

FOR AT NEDBRINGE SMITTESPREDNING MEST MULIGT ANBEFALER MYNDIGHEDERNE AT VI I KLINIKKEN KUN FORETAGER KONSULTATIONER I FORHOLD TIL AKUTTE OG ALVORLIGE PROBLEMSTILLINGER

PATIENTER KAN SMITTE HINANDEN I VENTEVÆRELSET OG OS I KLIKKKEN, SÅ VI SMITTER ANDRE PATIENTER

HVIS VI SMITTES, KAN VI IKKE BEHANDLE DEM MED UOPSÆTTELIGT BEHOV

ALLE ÅRSKONTROLLER, FOREBYGGENDE UNDERSØGELSER, BØRNEUNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER OM IKKE AKUTTE PROBLEMSTILLINGER ER AFLYST I DEN KOMMENDE TID.

FOR AT HINDRE SMITTESPREDNING ER KLINIKKEN LUKKET FOR HENVENDELSE UDEN FORUDGÅENDE TELEFONISK KONTAKT.

DU MÅ ALTSÅ IKKE MØDE UANMELDT OP I LÆGECENTRET

TIDSBESTILLING VIA HJEMMESIDEN ER MIDLERTIDIG LUKKET.

VI UDVIDER LÆGENS TELEFONTID OG DU KAN OGSÅ BENYTTE EMAIL KONSULTATION OG MEDICINBESTILLING VIA HJEMMESIDEN

PAS PÅ DE ÆLDRE OG SÅRBARE  –  BRING IKKE SMITTEN RUNDT !

 

forsidewebUnder menu-knappen “Selvbetjening” kan du:

 

 • Bestille tid  er midlertidigt lukket

 • Forny recepter på fast medicin

 • Skrive til lægen  

 • Læse beskeder fra lægen

 • Klinikken  indgår i  et  samarbejde  med  Tine Randløv’s klinik. Det betyder, at der er et fælles sekretariat for de to praksis.

 • Du er tilknyttet læge Tom Kristiansen . 

I receptionen  vil du møde lægesekretær  Rikke Clausen.

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger. Det drejer sig om færdiguddannede læger, der som led i deres basisuddannelse, skal udbygge deres viden både i almen praksis og på hospitaler. 

Uddannelseslægen er her for at lære og udvikle sig som læge. Lægen indgår i det daglige praksisarbejde og patientbehandling på lige fod med de øvrige læger. Uddannelseslægen arbejder under vores supervision og vi har fortsat ansvaret for, at du får en god behandling.

For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal man benytte NEM-ID eller oprette sig med brugernavn og adgangskode.

Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen

BEMÆRK AT  DET  NU  ER MULIGT AT  LOGGE IND MED NEM-ID

PRAKSIS ER LUKKET FOR TILGANG AF NYE PATIENTER.

Der henvises ved ferie og kurser til øvrige læger i Lægecentret.
Uden for normal åbningstid henvises ved akut sygdom til  1813

 

I lægecentret er der ialt  3 praktiserende læger (speciallæger i almen medicin) som har et tæt fagligt samarbejde.

Desuden råder huset over en række speciallæger i:

Reumatologi (muskel- og ledsygdomme)
Neurologi (sygdomme i nervesystemet)
Psykiatri (psykiske lidelser)
Dermatologi (hudsygdomme)
samt Vestegnens høreklinik         

mere information på 

www.lægecentretfriheden.dk  

www.sundhed.dk